Zorgverzekering

Update woensdag 1 februari 2012

Iedereen is vanaf 01-01-2012 verplicht een zorgverzekering te hebben. Het gaat om iedereen die in Turkije woonachtig is. Men heeft echter nog tot 1 februari 2012 de tijd om zich op te geven. Volgens het SGK (Sosyal Guvenlik Kurumu) wordt er geen uitzondering gemaakt voor bepaalde nationaliteiten.

Uit de wet, richtlijn en contact met het SGK blijkt het volgende:

  • Per 1 januari 2012 is iedere inwoner van Turkije verplicht zich te laten verzekeren voor zorg zoals dit is voorgeschreven in de Turkse wet voor Sociale Zekerheid en Algemene Ziektekosten Verzekering van 31-05-2006.
  • Voor buitenlanders geldt, dat als zij 1 jaar of langer een geldige verblijfsvergunning hebben zij onder deze wet vallen en zich dus verplicht moeten laten verzekeren voor zorgkosten.
  • Buitenlanders worden automatisch in de hoogste premiecategorie van 212,-TL per maand geplaatst. Zij kunnen geen aanspraak doen op inkomensafhankelijke premie.
    Let op: Uitgezonderd zijn de buitenlanders die in het land van herkomst al een zorgverzekering hebben.
  • Indien u zich niet tijdig meldt dan kunt u een boete opgelegd krijgen van 886,-TL.

Wanneer u onder deze verplichte zorgverzekering valt moet u:

Zich voor 1 februari 2012 melden bij uw plaatselijke SGK kantoor of; binnen een maand vanaf de datum dat u de aangetekende brief van het SGK heeft ontvangen waarin staat dat u valt onder deze verplichte zorgverzekering.

Indien u 1 jaar of langer met verblijfsvergunning woont in Turkije kunt u zorgverzekerd zijn in Nederland, een particuliere zorgverzekering in Turkije hebben of geen zorgverzekering hebben. Let op: In alle gevallen moet u zich melden bij uw plaatselijke SGK kantoor. Voor deze drie verschillende mogelijkheden geldt het volgende:

1. Zorgverzekerd in Nederland
U moet kunnen aantonen aan het SGK dat u een zorgverzekering hebt in Nederland. Dit bewijs moet in het Turks en kan worden afgegeven door het Bureau van de Attache Sociale Zaken te Ankara. Nederland heeft een bilateraal sociaal zekerheidsverdrag met Turkije. Wanneer u zich vestigt in Turkije dient u bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een NTUR 121 formulier aan te vragen. Hiermee wordt u automatisch verzekerd volgens de zorgverzekering in Turkije.

2. Particuliere zorgverzekering in Turkije
De particuliere zorgverzekering wordt binnen deze wet niet erkend. U dient zich te verzekeren volgens de algemene zorgverzekering.

3. Geen zorgverzekering
U dient zich te melden en te verzekeren volgens de algemene zorgverzekering.

Het Bureau Sociale Zaken doet haar uiterste best om zo snel mogelijk adequate informatie van het SGK te krijgen en er voor zorg te dragen dat de in Turkije wonende Nederlanders niet onterecht de dupe worden van deze nieuwe regels. Zodra er meer informatie bekend is zal dit worden gemeld op de website. Voor aanvullende informatie en individuele vragen kunt u ook contact opnemen met Bureau Sociale Zaken (Tel.0312-4091840).

De enige en juiste informatie m.b.t. de toepassing van de wet kan worden gevonden op de website van het SGK: www.sgk.gov.tr.

Op ons forum is er ook een topic waar je kunt discussiëren / vragen stellen:
http://www.nederlandersinturkije.nl/forum/wonen-in-turkije/verplichte-ziektekostenverzekering-voor-buitenlanders-in-turkije-per-1-februari/

Met dank aan: Suzan Arikan (Assistent Consul Marmaris) / Tel: 0252-4132691, Mehmet Ugur, Sociale Zaken Ankara en Maria Jonker.