Meer producten met halal certificaat in supermarkten Turkije

16
2232

Hoewel het in Nederland tegenwoordig steeds vaker gemeen goed is bij supermarkten zoals Albert Heijn, is het in de Turkse supermarkten opvallend genoeg vaak nog niet mogelijk producten met een halal label te kopen. In Turkije is volgens officiële cijfers 98% moslim, maar velen hechten weinig waarde aan de vraag of hun voedsel aan de halal normen voldoet, of men gaat er gewoon vanuit dat het wel zo is.

Tijdens de opening van de Halal and Healthy Products Fair in Istanbul was het vice premier Arinc die een lans brak voor het invoeren van meer mogelijkheden om, zoals hij het noemt “de streng gelovige bevolking”, deze mogelijkheid wel te bieden. “Seculariteit is vrijheid van religie en geweten” aldus de vice premier.

“We zeggen niet dat de staat het verplicht moet maken om halal voedsel te eten, maar we moeten certificaten en licenties maken voor de mensen die hier de voorkeur aan geven” vervolgt Arinc.

Als het inderdaad blijkt dat er voldoende vraag is naar dit type producten dan zal het ook niet lang duren voordat de Turkse handelsgeest inspeelt op deze behoeft en het breder beschikbaar wordt. De beurs waarop de vice premier sprak duurt nog tot 8 september.

16 REACTIES

 1. Moslims mogen alleen voedsel eten dat halal is. Zie Soera De Koe 172-173. (Bron: Wikipedia)

  Dan ben ik maar geen moslim.

  Alles wat de kloof vergroot tussen de mensheid d.m.v. zich onderscheiden van andere mensen, kan werkelijk waar mijn rug op.
  Bovendien kunnen kapitalisten hier mooi misbruik van maken. Etikketje opplakken en cashen maar!!! :eten:

 2. Ik vond het in Nederland vaak lekkerder moet ik eerlijk zeggen en vooral eerlijker. Je ziet nog de slager waar het vandaan komt zelf. Het zou zo zijn dat het dier een beter leven heeft gehad, dat neem ik dan maar voor waar aan.

  Altijd gedacht dat het in Turkije vrij standaard zou zijn, tot ik het persbericht zag. Uit mijn ervaring hier is het geen big issue, niemand die ik ken vraagt er om. Wie weet is het inspelen op een conservatieve trend, dan nog moet iedereen het lekker zelf weten.

 3. @Atila,

  inderdaad is het heel vaak een geval van alleen maar een andere stickertje en de prijs kan met tientallen procenten omhoog.

  In Turkije worden al tientallen jaren gewoon rund,schaap en ook geit gegeten en er heeft nog nooit iemand hinder van ondervonden dat het niet altijd halal was.

 4. Ware het niet dat het om supermarkt producten gaat. En niet om uitsluitend rund, schaap en ook geit. Het grootste gedeelte van een supermarkt bestaat uit bewerkt voedsel met toevoegingen om het lekkerder, mooier, langer houdbaar te maken. Het gaat er juist om dat deze onduidelijke ingrediënten van koosjer afkomst is.

 5. @ kenan ja en daar willen wij in Nederland ook meer duidelijkheid in hebben. Want al de chemie en de E- nummers is alleen maar vergif voor ons lichaam. Dit is echt niet meer Halal ook de groente en fruit welke bespoten worden zodat je een mooiere kleur hebben dit heeft niet meer met Halal te maken. Wat is er nog natuurlijk aan???

 6. @Kenan,

  inderdaad het nadeel dat de mensen steeds sneller en meer willen is dat er veel producten moeten zijn en daardoor supermarkten moeten zijn die dus voedsel verkoopt die chemisch opgewaardeerd zijn.

 7. Afhankelıjk van welke krıngen waarın je je begeeft ıs het hıer wel een bıg ıssue. Op de school waar ık lesgeef was er een seminarie waarbıj aangegeven werd welke merken je als veılıg kon beschouwen. Onze schoolkeuken wordt alleen met deze merken bevoorraad. Wıj gaan naar een slager van wıe we 100% zeker zıjn dat het vlees halal geslacht ıs. Dit doen we nog maar ıets meer dan een jaar want voordıen was ık me er zoals veel Turken me nıet van bewust dat er veel vlees nıet echt halal ıs. Een bandje aanzetten dat onophoudelıjk bısmılah zegt en dan maar kıppen machınaal slachten valt nıet onder de correcte slachtwıjze. Ook al door het leed dat deze beesten zo wordt aangedaan.
  Zelfs met een etıketje zou ık het nıet vertrouwen. Toen ık ın Belgıe voor een voedselverwerkend bedrıjf werkte vertelde een collega me dat een product een bepaald label had ontvangen. Ik vroeg nou ıs dat geen tıjd voor een feestje. Ach zeı ze uıteındelıjk gaat het er gewoon om dat je de bıjdrage voor het label betaald en verder maakt het weınıg uıt. Zo ıs het overıgens ook met de halal certıfıcerıng ın Belgıe het wordt nıet gecontroleerd enkel betaald.

 8. @Amıne,

  waar komt ineens de noodzaak vandaan om halal zo groot punt te maken ın Turkije ?
  Tot voor kort was het enige belangrijke dat het vlees wat gegeten werd geen varken was en nu ineens 😕

  Je merkt overigens wel weer dat er vanuit de politiek weer wat ” geregeld” is die kant uit door op scholen seminars over halal te geven.

 9. Antonieq halal eten is meer dan alleen het nıet eten van varkensvlees. Er moet islamitisch geslacht hebben en het dıer moet goed behandeld geweest zıjn. Dus geen kıppepakhuızen om kıppen te kweken om maar ıets te zeggen. De noodzaak ıs enerzıjds ontstaan doordat gebleken ıs dat er nıet zorgvuldıg omgegaan wordt met het slachten en anderzıjds omdat meer mensen zıch ın deze materıe gaan verdıepen en meer mensen ook weer gaan praktiseren of strikter gaan praktiseren en dus meer belang hechten aan wat ze eten.

  Enne de school ıs een prıve school dit soort van semınarıes zıjn er heel vaak en zıjn nıks nıeuws. De Turkse leerkrachten krıjgen ın de schoolvakantıes elke dag een semınarıe over vanalles en nog wat dat te maken heeft met ıslam. Overıgens zıjn alle leerkrachten met uıtzonderıng van de meeste buıtenlandse leerkrachten praktıserende moslıms.

 10. @Amine,

  ik kom al meer dan 40 jaar in Turkije, en dit niet als toerist.
  Zelfs in de begin jaren 70 was Turkije een stuk vrijer als nu.
  Je wordt de laatste 4 a 5 jaar als niet practiserende moslim overal geconfronteerd met de wetten van het moslim zijn . In de jaren 70 konden turkse families gezellig gaan picknicken of barbequeen bij het strand , nu worden ze op steeds meer plaatsen scheef aan gekeken als er eens een vrouwspersoon met korte mouwen bijzit.
  Ik weet onder andere dat men vanuit de regering in de Izmir regio scholen heeft gesloten omdat daar zogenaamd te weinig leerlingen waren en andere excuses en de enige alternatieven zijn scholen met een steeds strenger wordende geloofsinslag.

  Ik vindt geloof allemaal best maar het opdringen ervan en zelfs bestraffen zoals in Turkije steeds meer gebeurd totaal fout.

 11. Uiteraard was het toen een stuk vrıjer moslıms werden toen nog actief onderdrukt. Nu ıs dat nıet het geval meer en worden moslıms mınder en mınder bang om voor hun moslım zıjnde uıt te komen en voor hun belangen op te komen. Uıteraard ıs geloof persoonlıjk en zouden mınder gelovıge mensen nıet erop aangesproken mogen worden.

 12. @Amine,

  “grappig” dat je dit zo zegt omdat je op het nieuws gedeelte ook veel mensen ziet schrijven dat Turkije altijd een moslim land is geweest en dat ze blij zijn dat de islam wetten nu “strenger”naar buiten komen.
  Dat moslims onderdrukt zijn heb is mij nog nooit opgevallen, denk eerder dat het hele moslim zijn anders of relaxter beleeft werd. De laatste jaren valt het mij op dat er een soort wedstrijd is wie de beste moslim is met strafpunten voor diegenen die niet wensen mee te doen.

  In Turkije is nooit een goede balans geweest tussen de verschillende bevolkingsgroepen, er was altijd wel iemand die met iemand ruzie had, en geloofsgroepen maar zoals het de laatste 2 jaar met een snelheid radicaliseert baart me toch echt zorgen.

 13. tja het is mss maar welke pet je op hebt. Als je als vrouw geen hoofddoek mag dragen en zo toegang tot onderwıjs ontzegt wordt dan vınd ık dat een kwalijke zaak. Ik zie geen radicalisering. Ik zie wel dat praktiserende moslims meer op de voorgrond durven treden en niet meer zwijgen. Wat vroeger wel meer gebeurde uıt angst.

 14. beste Amine,

  praktiserende moslims zijn nooit onderdrukt geweest in Turkije, Turkije is een land waar de Islam het belangrijkste geloof is.

  Enig verschil wat er nu al een jaar of twee aan de hand is dat er een versnelling gemaakt is in de radicalisering van het moslim geloof in Turkije.

  En als ik jou antwoorden en opmerkingen zo lees heb je niet direct in de gaten dat dat toch wel degelijk een wezenlijk verschil is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in
Captcha verification failed!
Captcha gebruikersscore mislukt. Gelieve ons te contacteren!